2020 project i.s.m. Galerie ImSpa 

“Vrijheid in doen en laten” In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid na het beeindigen van de 2e wereldoorlog. Deze bevrijding heeft meer betekend dan “alleen” het einde van een heftige oorlog die aan veel mensen het leven heeft gekost en die nog steeds verschrikkelijke herinneringen bij de weinig nog bestaande overlevenden oproept. In de decennia die volgden op de bevrijding zijn er vele vormen van vrijheid ontstaan waarvan we dagelijks de gevolgen van kunnen en mogen meemaken. Een aantal voorbeelden van vormen van Vrijheid:

• Vrijheid van meningsuiting.

• Een platform wordt gevormd om volgende potentieel excalerende conflicten te voorkomen. Denk hierbij aan de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad (1949). Naar het idee van F. D. Roosevelt die van Zeeuwse origine is. F.D.Roosevelt hield in 1941 zijn “Speech of Freedom” waarin hij de 4 vrijheden benoemde: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, Vrijwaring van Gebrek en Vrijwaring van Vrees.

• Liberaliserende kunstromingen (bv. Cobra) • Emancipatie bewegingen van de vrouw. Vrouwen gingen steeds meer buitenshuis werken om enerzijds zelfstandiger maar ook zeker om gelijkwaardig te zijn aan de man.

• Emancipatiebewegingen van andere dan traditionele samenlevingsvormen wat leidt tot diversiteit in gezinssamenstellingen, 1-ouder gezin, man-vrouw, man-man, vrouw-vrouw.

• (Arbeids) patronen veranderen waarbij ook mannen hun aandeel in het gezin nadrukkelijker oppakken.

• Iedereen kan een volwaardige “Plaats” krijgen in de samenleveing (ook als “buitenbeentje”)

• Het geloof krijgt een andere rol en bepaalde groepen mensen kiezen bewust om zich bij een geloofsrichting aan te sluiten of zich er juist van te distantiëren. • Reizen naar andere landen om kennis te maken met andere culturen, normen en waarden. Dit verruimt de blik op de samenleving.

• Vanaf de 60-er jaren de Sexuele Revolutie Met het evenement Vrijheid staan we stil bij de oorlog als katalysator voor de veranderingen die volgden op de bevrijding. We gaan niet in op de verschrikkingen van de oorlog omdat andere groeperingen zich juist daarmee bezighouden. Het woord “Vrijheid” gaat in ons project over de vrijheden die we hebben verworven en hoe we hieraan uiting geven in de kunst; vrijheid van meningsuiting en creatief handelen. Stichting Grenze(N)Loze Kunst en Studio ImSpa nodigen kunstenaars uit om hun visie op “Vrijheid” te geven m.b.v. hun kunstuiting en laten dit vergezeld gaan van een andere dimensie: Het “woord”. Dit kan zijn in de vorm van een gedicht, verhaal, lied, muziek. We vragen kinderen mee te werken door hun visie te geven op Vrijheid. Ook de ouderen krijgen het woord; laat hen nog een keer hun (misschien nog nooit vertelde) verhaal doen. We nodigen een aantal mensen uit om hun geschilderde verhaal te doen misschien samen met kinderen: met als thema “Verleden – heden – toekomst”.

Wat is onze boodschap? Vrijheid is niet persé het gevolg van bevrijding na een oorlog maar kan een heel andere betekenis hebben. We willen juist de verscheidenheid van het begrip “Vrijheid” laten zien en daarmee aangeven dat het vaak heel persoonlijke verhaal hierbij ondersteunend is.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston